Novinky

Pozvánka na Shromáždění dne 6.12. od 18:30

21.11.2017 22:50

Vážení vlastníci,

srdečně Vás zveme na pravidelné shromáždění vlastníků.  Zde je k dispozici pozvánka s programem. V sekci "Ke stažení" jsou k dispozici plné moci jak pro SJM, tak obecná plná moc.

Věříme, že si toto pravidelné setkání nenecháte ujít. 

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi

Výbor SVJ

Odečty bytových vodoměrů a indikátorů spotřeby tepla

01.06.2017 22:29

Vážení vlastníci,

ve dnech 5.-6.6. v odpoledních hodinách budou probíhat odečty bytových vodoměrů a indikátorů spotřeby tepla. Žádáme o zpřístupnění bytů. 

Děkujeme za spolupráci

Výbor SVJ

V sekci Správa budov - Nabídky jsou dvě nové nabídky na pracovní pozice

24.04.2017 22:58

Druhá etapa revitalizace zeleně na pozemcích SVJ Pavlovská a Ruzyňská

12.03.2017 22:15

Oznamujeme Vám, že do konce března 2017 na základě souhlasu a povolení od městské části Praha 6 – odboru dopravy a životního prostředí bude v našem areálu probíhat II. etapa revitalizace zeleně.

Stromy, které budou káceny jsou označeny zelenou barvou. Ke třem povoleným stromům (bříza-dětské hřiště, modřín-585, borovice-585) jsme od dendrologa dostali doporučení pokácet planou višeň před domem 589 (napadená, rozdvojený kmen). Dále budou vykáceny dvě plané jabloně u přístřešků 120-125 (stížnosti majitelů aut na padání ovoce), rezavé a popraskané túje, planá mirabelka – zasahuje do veřejného osvětlení (u přístřešků 156-164), rozdvojující se keř u sportovního hřiště a menší náletové stromky, aby nebránily v růstu ostatním.

Na místo pokácených stromů budou vysazeny NOVÉ mladé stromky a keře (smrky, javory, buxusy, ptačí zob), které nebudou bránit dalším stromům v růstu, nebudou zasahovat do fasád domů a veřejného osvětlení a budou dle návrhu zahradníka vhodně zapadat do koloritu našeho areálu. Tyto stromy budou včas zastřihovány, aby nedocházelo k přerostům.

Prosíme všechny vlastníky, kteří mají jakéhokoliv připomínky k II. etapě revitalizace zeleně, aby se nejpozději do 17.3.2017 vyjádřili buď telefonicky, emailem nebo návštěvou v úředních hodinách v SVJ, aby při kácení nedocházelo k nedorozuměním.

Pracovníci, kteří budou tuto revitalizaci provádět, budou mít u sebe povolení ke kácení od MěÚ Praha 6. O dřevo se přihlásili 3 vlastníci a ostatní zbytky větví a odpadu budou naloženy do kontejneru a odvezeny na bioodpad spolu s napytlovaným odpadem z minulých dnů (viz pytle u dětského pískoviště).

Děkujeme všem za spolupráci a prosíme o včasné a věcné připomínky.

B. Frieszová

Předsedkyně SVJ

V Praze dne 10.3.2017

P.S. Zároveň si dovolujeme zveřejnit omluvu od tajemníka úřadu Městské části Praha 6 ohledně nečinnosti při rozhodování o revitalizaci na našich pozemcích. 

Pozvánka na Shromáždění dne 7.12. od 18:30

22.11.2016 22:10

Vážení vlastníci,

srdečně Vás zveme na pravidelné shromáždění vlastníků.  Zde je k dispozici pozvánka s programem. V sekci "Ke stažení" jsou k dispozici plné moci jak pro SJM, tak obecná plná moc.

Věříme, že si toto pravidelné setkání nenecháte ujít. 

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi

Výbor SVJ

Plánek revitalizace dřevin

07.10.2016 22:07

Vážení vlastníci, 

v rámci předání vyúčtování jste byli dotazování na souhlas s pokácením některých stromů na našich pozemcích. Pro toho, kdo by se chtěl ještě jednou podívat na záměr, zde je situační plánek. 

Žádost o vyklizení společných prostor

20.05.2016 22:45

Žádáme všechny vlastníky či nájemce, kteří mají ve společných prostorách své věci, aby je do 31.5.2016 odstranili. Vše, co bude na společných chodbách, balkonech mimo byt, sklepech mimo sklepní koje a suterénních prostorách (sušárny, mandly), bude po tomto datu odvezeno a zlikvidováno bez nároku na náhradu.
Chcete-li aby věc nebyla zlikvidována, označte ji jménem a číslem bytu, případně nás kontaktujte.
Děkujeme

Výbor SVJ

Pozvánka na shromáždění 9.12. 2015 od 18:30

25.11.2015 22:29

Vážení vlastníci,

 

srdečně Vás zveme na pravidelné shromáždění vlastníků.  Zde najdete ke stažení pozvánku s programem. V sekci ke stažení jsou k dispozici plné moci jak pro SJM, tak obecná plná moc.

Věříme, že si toto důležité setkání nenecháte ujít. 

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi

 

Výbor SVJ

Konečný návrh nových stanov

25.11.2015 22:10

Vážení vlastníci,

 

po připomínkách několika vlastníků a mírných úpravách si ZDE můžete stáhnout konečný návrh nových stanov. 

Protože shromáždění se rychle blíží, podrobně zde uvádíme změny od verze publikované v září:

- doplněn text do článku XVI odst. 3, kde více popisujeme odpovědnost výboru pracovat s péčí řádného hospodáře,

- opraveny překlepy, některé nejasné a kostrbaté formulace zjednodušeny, opravě nesprávě použitých slov, vždy s respektem k tomu jakkoliv nězměnit význam stanov,

- v článku XXII, odst. 3 byla odebrána povinnost schválit změnu cen za služby shromážděním. To by komplikovalo provoz SVJ, protože výbor by např. nemohl změnit smlouvu o úklidu, pokud by se fakturovaná částka lišila i o korunu. Drtivá většina záloh je ale stejně dána na SVJ nezávislými faktory - cena vody, odvozu odpadů, topného média do kotelny, elektřina, apod.  

 

Pevně věříme, že nové stanovy budou na shromáždění schváleny a budou nám sloužit ke spokojenosti všech.

 

 

Fotografie z opravy střechy domů 582-584

07.10.2015 22:30
Občas se tu na stránkách snažíme upozornit i na věci, které nejsou úplně zřejmé nebo viditelné. Mezi takové patří i opravy střech. V září proběhla oprava voděodolných izolací na vzduchotechnických prvcích na střeše bloku 582-584. Na následujících fotografiích si můžete prohlédnout původní stav a stav po opravě. Ještě proběhnou i opravy na střechách dalších vchodů. 
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>