Mimořádná schůze výboru ohledně dopisu od Metroprojektu

21.06.2018 22:29

Na základě množících se dotazů ohledně dopisu od Metroprojektu (žádost o vyjádření vlastníka nemovitosti dotčené záměrem modernizace trati Praha Veleslavín – Praha Letiště V.Havla) bude mít výbor mimořádnou schůzi, abychom Vám vlastníkům poskytli více informací o plánované výstavbě a dali Vám případné doporučení, jak dále postupovat.