Žádosti

Žádost o změnu evidenčního listu (pdf)
Žádost o parkovací stání (pdf)

 

Stanovy

Návrh stanov se zapracovanými připomínkami vlastníků - SVJ_NoveStanovy_revize_2020
Průvodní text se změnani a zdůvodněním - Shrnuti_zmen_stanov_2020
 
Stanovy - platné od 4.12.2019

Stanovy - platné od 9.12.2015 do 3.12.2019

Stanovy - platné od 6.3.2006 do 8.12.2015

Organizační řád  - platný od 6.3.2006 do 8.12.2015

Domovní řád  - platný od 6.3.2006

 

Plné moci pro shromáždění vlastníků

Plná moc pro vlastnictví bytu ve společném jmění manželů (SJM) - pdfdoc

Obecná plná moc - pdf

Ostatní