Žádosti

Žádost o změnu evidenčního listu (pdf)
Žádost o parkovací stání (pdf)

 

Stanovy

Platné stanovy

Stanovy platné od 3.11.2021

Domovní řád platný od 29.11.2023

 

Archiv stanov

Stanovy - platné od 4.12.2019 do 3.11.2021
 

Stanovy - platné od 9.12.2015 do 3.12.2019

Stanovy - platné od 6.3.2006 do 8.12.2015

Organizační řád  - platný od 6.3.2006 do 8.12.2015

Domovní řád  - platný od 6.3.2006

 

Plné moci pro shromáždění vlastníků

Plná moc pro vlastnictví bytu ve společném jmění manželů (SJM) - pdfdoc

Obecná plná moc - pdf

Ostatní