Druhá etapa revitalizace zeleně na pozemcích SVJ Pavlovská a Ruzyňská

12.03.2017 22:15

Oznamujeme Vám, že do konce března 2017 na základě souhlasu a povolení od městské části Praha 6 – odboru dopravy a životního prostředí bude v našem areálu probíhat II. etapa revitalizace zeleně.

Stromy, které budou káceny jsou označeny zelenou barvou. Ke třem povoleným stromům (bříza-dětské hřiště, modřín-585, borovice-585) jsme od dendrologa dostali doporučení pokácet planou višeň před domem 589 (napadená, rozdvojený kmen). Dále budou vykáceny dvě plané jabloně u přístřešků 120-125 (stížnosti majitelů aut na padání ovoce), rezavé a popraskané túje, planá mirabelka – zasahuje do veřejného osvětlení (u přístřešků 156-164), rozdvojující se keř u sportovního hřiště a menší náletové stromky, aby nebránily v růstu ostatním.

Na místo pokácených stromů budou vysazeny NOVÉ mladé stromky a keře (smrky, javory, buxusy, ptačí zob), které nebudou bránit dalším stromům v růstu, nebudou zasahovat do fasád domů a veřejného osvětlení a budou dle návrhu zahradníka vhodně zapadat do koloritu našeho areálu. Tyto stromy budou včas zastřihovány, aby nedocházelo k přerostům.

Prosíme všechny vlastníky, kteří mají jakéhokoliv připomínky k II. etapě revitalizace zeleně, aby se nejpozději do 17.3.2017 vyjádřili buď telefonicky, emailem nebo návštěvou v úředních hodinách v SVJ, aby při kácení nedocházelo k nedorozuměním.

Pracovníci, kteří budou tuto revitalizaci provádět, budou mít u sebe povolení ke kácení od MěÚ Praha 6. O dřevo se přihlásili 3 vlastníci a ostatní zbytky větví a odpadu budou naloženy do kontejneru a odvezeny na bioodpad spolu s napytlovaným odpadem z minulých dnů (viz pytle u dětského pískoviště).

Děkujeme všem za spolupráci a prosíme o včasné a věcné připomínky.

B. Frieszová

Předsedkyně SVJ

V Praze dne 10.3.2017

P.S. Zároveň si dovolujeme zveřejnit omluvu od tajemníka úřadu Městské části Praha 6 ohledně nečinnosti při rozhodování o revitalizaci na našich pozemcích.