Datum: 11.12.2014

Vložil: Ondřej Stanislav

Titulek: Uznání

Vážení sousedé,

chtěl bych touto cestou mnohokrát poděkovat našemu předešlému, respektive současnému výboru, dozorčí radě a všem, kteří se nějakým způsobem aktivně podílí na chodu našeho společenství.

Žiji zde sice teprve pár let, ale na základě toho, jak naše společenství funguje dnes a jak fungovalo při mém nastěhování je obrovský rozdíl. Zatímco cca 3 roky zpět, jsem vůbec netušil, co a jak v našem společenství funguje a když jsem potřeboval poradit nebo s něčím pomoci, tak na mě bylo pohlíženo spíše jako na "otravného vlastníka", kterého je potřeba se co nejdříve zbavit, ideálně mu zamotat hlavu a problém nijak zásadně neřešit... Dnes je pro mne návštěva kanceláře SVJ velmi příjemným zážitkem bez ohledu na to, co zrovna potřebuji řešit.

Současně bych chtěl vedení SVJ mnohokrát poděkovat za snahu o maximálni informovanost vlastníků a transparentnost. Té sice nikdy není dost, ale nepochybuji o tom, že pokud by nějaký z vlastníků chtěl znát více detailů např. k nějaké smlouvě, tak by vedení SVJ rádo poskytlo všechny potřebné materiály včetně komentáře.

Velice mě potěšilo, že vedení SVJ řeší palčivou otázku kotelny, nechalo zpracovat všem dostupnou analýzu případné její přestavby, zpřesnilo, resp. začalo vést účetnictví, na žádost vlastníků nechala udělat revizi parkovacích přístřešků (problém dále řeší), vyřešila problémy s odečty vody, resp. nefunkčními měřáky u některých bytových jednotek, přezkoumalo možnosti financování našeho trvajícího úvěru, týkajícího se zateplení baráků a řeší mnoho dalších problémů včetně např. zničeného trávníku před baráky, což je z mého pohledu vzhledem k výše zmíněnému opravdu velmi marginální, až zanedbatelný problém.

Je vidět, že vedení do správy našeho společného majetku investuje mnoho energie, což dokazuje např. snaha o co nejrychlejší zajištění nehody vodovodu všemi dostupnými prostředky, která by nás i tak všechny ve finále stála ještě o cca 400 tis. více, pokud by vedení SVJ aktivně s dodavatelem pitné vody nevyjednávalo.

Osobně mě velice těší, jakým způsobem je spravován majetek nás všech a pevně věřím, že se tento pozitivní vývoj zachová i do budoucna. Proto bych chtěl ještě jednou mnohokrát poděkovat celému vedení SVJ a myslím si, že za vše, co pro nás vlastníky během posledních cca 2 let dokázalo udělat si na závěr shromáždění vlastníků pořádaného 3.12.2014 zasloužilo VELKÝ POTLESK.

Přidat nový příspěvek