Prezentace k modernizaci trati diskutovaná na shromáždění

15.11.2021 22:22

Vážení vlastníci, 

zde je k k dispozici prezentace představená a diskutovaná na našem shromáždění. 

Děkujeme Vám za účast a společnosti Metroprojekt za poskytnuté informace.