Datum: 20.03.2014

Vložil: Tomáš Hort

Titulek: Připomínky k VŘ na analýzu současného stavu

Vážení zástupci výboru a dozorčí rady,
mám zásadní připomínky k textu zveřejněnému na webu společenství dne 18.3.2014 pod názvem
Výběrové řízení na analýzu současného stavu a návrh řešení rekonstrukce kotelny.

1. V textu jsou neúplné kontaktní údaje zadavatele (telefon, email, úřední hodiny SVJ).

2. Naprosto chybí podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace a vstupních podkladů.

3. S podivem je, že chybí i lhůta, místo a formát pro podání nabídek.

4. Nikde neuvádíte údaje o hodnotících kritériích, způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií.

5. Chybí také informace, jak a kdy bude výzva k předložení nabídky předaná uchazečům.

6. Chybí obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny.

7. Jste si jisti úplností informace ze zadání, co musí nabídky obdržené od uchazečů obsahovat?

Při absenci těchto bodů se dá pochybovat o tom, že jde o výběrové řízení. Víc to připomíná poptávku na úklid sněhu, ne zakázku, ve které v konečném důsledku jde o miliony korun. Proč jste na zpracování studie dali jen dva měsíce, když se touto záležitostí dle vašich zápisů zabýváte již druhý rok?

Tomáš Hort
+420 777672343
tomas.hort@hotmail.cz

Přidat nový příspěvek