Žádost o vyklizení společných prostor

20.05.2016 22:45

Žádáme všechny vlastníky či nájemce, kteří mají ve společných prostorách své věci, aby je do 31.5.2016 odstranili. Vše, co bude na společných chodbách, balkonech mimo byt, sklepech mimo sklepní koje a suterénních prostorách (sušárny, mandly), bude po tomto datu odvezeno a zlikvidováno bez nároku na náhradu.
Chcete-li aby věc nebyla zlikvidována, označte ji jménem a číslem bytu, případně nás kontaktujte.
Děkujeme

Výbor SVJ