Výzva k vlastníkům a nájemníkům bytových jednotek Ruzyňská, Pavlovská

29.10.2014 23:01

1. Dodržujte úklid u kontejnerů. Do kontejnerů patří pouze komunální odpad.

Žádáme, aby vlastníci nevěšeli na drátěné dveře oděvy (přitahuje to bezdomovce)

Elektrické přístroje a nábytek do kontejnerů – NEPATŘÍ

 

2. Je zakázáno kouřit na společných balkonech – prostory jsou určeny výhradně pro věšení prádla.

 

3. Změna počtu osob bydlících v bytě - je nutno tuto skutečnost neprodleně nahlásit na SVJ

 

4. Při prodeji bytu – součástí kupní smlouvy musí být i spoluvlastnické podíly na okolních pozemcích. Parkování není součástí prodeje bytu.

 

5. Vypínejte přepínač z trvalého svícení na senzor!!! Ušetříme energii a tak i peněženku.

 

Ve dnech 1.-3.11.2014 využijte přistavení velkoobjemového kontejneru na křižovatce ulic Ruzyňská x Únětická (u tenisových kurtů) k vyklizení sklepů.