Plánek revitalizace dřevin

07.10.2016 22:07

Vážení vlastníci, 

v rámci předání vyúčtování jste byli dotazování na souhlas s pokácením některých stromů na našich pozemcích. Pro toho, kdo by se chtěl ještě jednou podívat na záměr, zde je situační plánek.