Konečný návrh nových stanov

25.11.2015 22:10

Vážení vlastníci,

 

po připomínkách několika vlastníků a mírných úpravách si ZDE můžete stáhnout konečný návrh nových stanov. 

Protože shromáždění se rychle blíží, podrobně zde uvádíme změny od verze publikované v září:

- doplněn text do článku XVI odst. 3, kde více popisujeme odpovědnost výboru pracovat s péčí řádného hospodáře,

- opraveny překlepy, některé nejasné a kostrbaté formulace zjednodušeny, opravě nesprávě použitých slov, vždy s respektem k tomu jakkoliv nězměnit význam stanov,

- v článku XXII, odst. 3 byla odebrána povinnost schválit změnu cen za služby shromážděním. To by komplikovalo provoz SVJ, protože výbor by např. nemohl změnit smlouvu o úklidu, pokud by se fakturovaná částka lišila i o korunu. Drtivá většina záloh je ale stejně dána na SVJ nezávislými faktory - cena vody, odvozu odpadů, topného média do kotelny, elektřina, apod.  

 

Pevně věříme, že nové stanovy budou na shromáždění schváleny a budou nám sloužit ke spokojenosti všech.