Datum: 28.05.2014

Vložil: Adam Drobný

Titulek: Odečet vody

Dne 28. 5. 2014 se dostavil pracovník k odečtu vodoměrů. Nejdříve zvonil na zvonky, aby mu byl umožněn vstup do domu. Toto jsem mu neumožnil, protože pána neznám a z bezpečnostních důvodů nevpouštím do domu cizí lidi (narozdíl od jiných). Posléze na dotaz, zda může předložit pověření k odečtu vody udělené jemu SVJ, se choval nevhodně a předložit potvrzení odmítl s tím, že žádné nepotřebuje a ukazoval na nákupní košík, na kterém bylo uvedeno logo společnosti. Poté, co jsme kontaktovali p. Prokůpka nám tento potvrdil, že měl mít k dispozici pověření. Žádáme Vás tímto, aby napříště byli tito pracovníci vybaveni řádným pověřením, kterým se budou prokazovat. Je to z důvodu bezpečnosti nás všech.

Přidat nový příspěvek